image1

B&T Importing, LLC

357 West 36th Str. Room 402

New York, NY 10018 

vladimir.sulc@cztrans.com 

Tel. 212-725-9845

Fax: 212-683-8516 

Ing. Vladimír Šulc MBA, soudní tlumočník 


SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY DO ČESKÉHO JAZYKA:  

Ověřené překlady dokladů pro české úřady provádí soudní tlumočníci jmenovaní českým soudem dle zákona č. 36/1967 Sb ve znění pozdějších předpisů. Provádíme soudně ověřené překlady z anglického a ruského jazyka, zejména:   

-  rodných listů          

-  oddacích listů                           

-  uznání otcovství           

-  rozsudků o rozvodu 

-  rozsudků o osvojení dětí 

-  kupních smluv, nájemních smluv 

-  pracovních smluv  

-  rozsudků o dědictví   

-  výpisů z trestního rejstříku  

-  pojistných smluv 

-  všech ostatních dokladů dle potřeby  


CENOVÁ NABÍDKA

Pro cenovou nabídku zašlete scan nebo fotokopii všech stránek vašeho dokladu emailem na adresu vladimir.sulc@cztrans.com nebo na faxové číslo 212-683-8516. Cenovou nabídku Vám zašleme obratem.      


DOBA VYHOTOVENÍ PŘEKLADU A CENA

Překlady vyhotovíme, dle rozsahu, v termínu od tří do deseti dnů od zadání. Cena je určena dohodou v závislosti na rozsahu, náročnosti a rychlosti provedeného překladu (za příplatek rovněž nabízíme překlady do 24 hodin). Platba za překlad se hradí předem buď hotově, šekem nebo money order. Rovněž je možné zaslat platbu přes Paypal na vladimir.sulc@cztrans.com nebo Venmo na Vladimir-Sulc.     


ODESLÁNÍ NEBO PŘEDÁNÍ DOKLADŮ   K soudně ověřenému překladu je nutno zaslat originál dokladů. Doklady k překladu je možno zaslat buď poštou, UPS, DHL, FedEx nebo je možné je odevzdat osobně. Překlad vám bude zaslán zpět buď poštou nebo UPS, dle vašeho výběru (odeslání poštou je v ceně, za odeslání UPS Ground účtujeme $ 19.--). Překlad si rovněž můžete vyzvednout osobně. V zájmu zrychlení je možné hotový překlad zaslat na jakoukoliv adresu (např. vašemu právníkovi, lékaři atd.). Jedinou výjimkou je Generální Konzulát ČR, který přijímá doklady výhradně od žadatelů (t.j. nepřijímá doklady od třetích osob).        


Pokud si překlad přejte zaslat poštou, při zaslání/předání dokladů nám prosím dejte ofrankovanou obálku s adresou, kam překlad odeslat.


DIAKRITIKA (HÁČKY A ČÁRKY)   Pokud máte vy, vaše dítě nebo váš manžel/ka, rodiče atd. v českém jazyce ve jméně nebo příjmení háčky a čárky, prosím upozorněte nás na to. Z anglických rodných a oddacích listů to není zřejmé a v některých případech existuje varianta jména jak s háčkem/čárkou, tak i bez. Mějte prosím na paměti, že doklady (např. český rodný list, cestovní pas atd.) budou vystaveny na jméno, které je uvedeno v soudně ověřeném překladu. Je proto nutné, aby překlad byl správně.   


APOSTILNÍ DOLOŽKA:                                         

Provádíme překlady dokladů určených pro Generální konzulát ČR v New Yorku a dokladů pro speciální matriku v Brně nebo pro ostatní české úřady, které jsou opatřeny apostilní doložkou. Doklady (v případě rodných a oddacích listů určených pro matriku v Brně opatřené apostilou) se přeloží do českého jazyka, spojí neoddělitelně s originálem, opatří razítkem se státním znakem a tlumočnickou doložkou. Takový dokument je pak možno plnohodnotně použít bez nutnosti dalších kroků (tj. bez dalšího ověření překladu nebo notářského ověření) ke všem právním úkonům na území ČR a to buď přímo, nebo prostřednictvím kteréhokoliv Generálního konzulátu ČR kdekoliv na světě. V případě, že se jedná o doklady pro speciální matriku v Brně, je třeba je nejdříve opatřit apostilou a až poté mohou být soudně přeloženy do českého jazyka. Úřady, kde je apostilní doložku možné obstarat najdete na stránkách Generálního konzulátu ČR v New Yorku (http://www.mzv.cz/consulate.newyork). Doklad se překládá včetně apostilní doložky. Například u rodného listu sestává konečný doklad pro českou matriku z původního amerického rodného listu, apostilní doložky a překladu obou těchto dokladů do českého jazyka. Všechny tři doklady jsou spojeny neoddělitelně v jeden celek. Z tohoto důvodu je třeba pro přeložení zaslat ověřenou kopii rodného listu (oddacího listu, rozsudku o rozvodu atd.) spojenou s originálem apostilní doložky. Soudně ověřený překlad není možné zhotovit na základě kopie, scannované kopie, faxu nebo emailu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ! Apostila je vždy spojena s originálem dokladu buď kancelářskou sponkou nebo je k němu přilepena. V žádném případě od sebe doklady nerozdělujte, apostila i připojený doklad se tím znehodnotí. Doklad s apostilou je platný pouze v případě, že jsou sepnuty původní kancelářskou sponkou a nejsou v nich žádné jiné proražené dírky. 


SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY DO ANGLICKÉHO JAZYKA:   

Provádíme soudně ověřené překlady do anglického jazyka. Překlad soudně ověříme, opatříme tlumočnickou doložkou v angličtině a v případě nutnosti doložkou “CERTIFICATE OF ACCURACY - INTERPRETER’S AFFIDAVIT”. Takto ověřené doklady jsou použitelné pro imigrační úřady (INS - USCIS) jako součást žádosti o prodloužení pobytu, změnu statutu atd. Ověřené maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom je možno použít při podání přihlášky na americkou univerzitu jako doklad o dosaženém vzdělání. Ověřený překlad řidičského průkazu je možné použít pro DMV, atd. Do angličtiny překládáme zejména následující doklady:  

-  matriční doklady (rodné a oddací listy)  

-  výpisy z trestního rejstříku

-  lékařské karty, vyšetření a potvrzení  

-  kupní, nájemní a pracovní smlouvy 

-  maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy   

-  řidičské průkazy 

-  veškeré další doklady dle potřeby     


JEDNORÁZOVÁ PLATBA ZA PŘEKLAD A BUDOUCÍ KOPIE:

Zhotovené překlady jsou uloženy pro budoucí použití. Pokud budete v budoucnu potřebovat ověřit již jednou přeložený doklad znovu, ověření je možné za zvýhodněnou cenu.      


ČESKÉ OBČANSTVÍ

V souvislosti s novelou zákona o státním občanství vznikla skupina bývalých občanů České nebo Československé republiky, kterým vzniká nárok na české občanství (toto se týká v řadě případů i dětí a vnoučat bývalých českých nebo československých občanů tak jak stanovuje novela zákona z 6. září 2019). Obraťte se na konzulát České republiky, který Vám poskytne více informací.


PRÁVNÍ SLUŽBY

Získání českého občanství v řadě případů není komplikované. V některých případech (zvláště pokud se jedná o rodinou vazbu, která je desítky let stará) může však proces být poměrně složitý. Spolupracujeme úzce s pražskou právní kanceláří, která se zabývá problematikou českého občanství a se kterou koordinujeme potřebné doklady/překlad a kroky vedoucí k získání nebo znovu nabytí českého občanství. Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktuje nás prosím a my Vám rádi poskytneme více informací.


KONTAKT:   

Pro více informací a pro cenovou nabídku konkrétního překladu nás prosím kontaktujte buď na vladimir.sulc@cztrans.com  nebo telefonicky na čísle 212-725-9845. Číslo faxu je 212-683-8516. 


Adresa pro odevzdání nebo zaslání dokladů a převzetí hotového překladu je 

B&T Importing, LLC

357 West 36th Street, Room 402 (36. ulice mezi 8. a 9. Avenue, 4. poschodí)   

New York, NY 10018 


Otevírací doba: pondělí až pátek od 10 do 4 hodin

Prosím zavolejte předem a dohodněte si schůzku.